Tin Tức

Ngân hàng nào đang đứng đầu Việt Nam

Cụ thể đứng đầu là báo cáo tài chính của Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) với con số lợi nhuận trước thuế riêng ngân hàng ở năm 2016 là 8.271,7 tỷ đồng. 

0-b0b31_MWPV
Tiếp theo là Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cũng đã chốt lại với con số cuối cùng với 8.220 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế riêng lẻ, áp gần sát VietinBank.

Trước đó, vị trí lợi nhuận lớn nhất vẫn chưa thể ngã ngũ giữa hai thành viên này, do vẫn còn có so sánh và chờ đợi ở con số lợi nhuận hợp nhất.

Với báo cáo tài chính vừa được công bố, VietinBank lại nhỉnh hơn Vietcombank ở kết quả hợp nhất chỉ khoảng hơn nhau ở vài chục tỷ đồng.

Cụ thể, lợi nhuận trước thuế hợp nhất trong năm qua của VietinBank đạt 8.530 tỷ đồng, trong khi Vietcombank là 8.517 tỷ đồng. Nhưng nếu để đo về tốc độ tăng trưởng so với năm trước, Vietcombank vượt trội hơn với tốc độ 23,5%, còn VietinBank chỉ tăng 16,1%.

Ở một con số tổng thể khác, nếu mang so sánh lợi nhuận thuần từ chính hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của riêng ngân hàng, Vietcombank lại là đạt cao hơn trong năm qua, lên tới 14.612,3 tỷ đồng, trong khi đó VietinBank lại thấp hơn với 13.186,7 tỷ đồng.

Qua những con số trên chúng ta cũng cho thấy Vietcombank đã thực hiện trích lập dự phòng lớn hơn so với VietinBank, nên con số lợi nhuận trước thuế sau trích lập dự phòng thấp hơn và không chiếm được vị trí lợi nhuận lớn nhất trong các ngân hàng,nhưng lại được thị trường chú ý về thứ hạng.

Khi so sánh mức độ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng giữa cả hai ngân hàng này cũng chênh lệch con số đáng kể. Nếu như Vietcombank có tổng dư nợ riêng ngân hàng là 457.137,8 tỷ, dự phòng rủi ro cho vay khách hàng 8.068,3 tỷ, thì VietinBank có tổng cho vay khách hàng 649.342 tỷ với dự phòng 6.711 tỷ, tính đến cuối quý 4/2016.

Về con số, Vietcombank đến cuối năm 2016 có 6.789,2 tỷ đồng nợ xấu; VietinBank ít hơn với 6.706,6 tỷ. Tuy nhiên, đến cuối năm 2016 Vietcombank lại là ngân hàng duy nhất đưa toàn bộ nợ xấu về một sổ, không còn nợ xấu nào nằm tại Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), nên đã có sự khác biệt về chất lượng trong so sánh ở đây.Khiến nhiều ngân hàng phải nể phục Vietcombank .

Cũng theo bản báo cáo đó đến hết 2016, Vietcombank có 15.164 cán bộ nhân viên, còn VietinBank có 21.895 người; Vietcombank đang có tổng vốn chủ sở hữu 48.185,6 tỷ đồng, VietinBank lại đạt tới con số 61.655,8 tỷ đồng.

vneconomy

lãi suất f88 cho vay tiền nóng trong ngày cầm đồ f88 cầm đồ F88 cầm đồ f88 f88 cầm đồ lãi suất cầm đồ f88 F88 lãi suất cầm đăng ký ô tô lãi suất cầm f88 định giá sim điện thoại định giá điện thoại máy tính