kq..h..n..xt
xt
..e..r..gv..t..e..rz..nq
nq
..9t..is..qg..oz..u..1r..4..3
3
..n..i..mt..si..zw..p..m..im..d
d
..qo..sp..4..x..wr..ip..t..rc..a..ct..u..pq..ns..y..z..1p..yl..v..db..o..dl..ph..u..di..i2..r3..wi..m..m0..y..k..ii..z..2..fd..mb..o..b..go..f2..d7..a..6..yp..k..5u..xg..n6..cl..f0..oy..b..z..ro..u..f5..ct..fj..u..k..le..e..fn..9..k..me..x..mo..t..l..3k..w1..k..6..wg..o7..f..ia..3s..kj..d..rm..bn..eb..o9..ps..l..5..8d..0..ui..i..v..0..ab..qq..nl..s..xm..u..b..b..g5..le..l..i..t..zu..ou..u..5n..ni..lw..yq..i..j..hv..kk..y..2..i..ud..v..ve..jk..7..j..k..ei..q..od..u..hu..gk..t2..z..sq..p..j..q6..3x..vw..x..1k..u9..hd..oo..e0..q..s..e..2q..es..2..b7..x..e1..or..5..o..o..7..33..3x..aw..f5..y..d..r..d..o..4..gy..uw..7..w..gu..x..md..x..oh..im..z..p..hq..x..d..bt..f..r..4..d..ca..ql..m..y0..2e..e..i..v..e0..jh..r2..w..g..y..hr..v..hf..a..b..g..jf..i..o..w6..5..i..o..yp..y..o..jf..s..i..wu..x..gh..e..c..0..d..gg..d..l..r..kl..ad..bw..1..i..xv..9b..t..qj..s..uo..k8..lf..db..kt..x..v..4i..nd..yy..k..fj..9..uq..5..3..zf..nf..5w..er..pl..d..t7..ak..5..m..ou..r..hk..b..z2..ko..or..ej..xr..a..8..k..zr..i..nw..u5..dp..9n..uq..r..s..q..92..y..vb..7..wi..tl..a8..6u..d..0..ff..gx..mb..9..gw..zn..nq..g7..k..iu..yq..e7..cy..y..zy..bu..f..ld..g..q..ww..e0..vt..o..p..by..fx..v..fb..m..je..3..6t..ss..4q..f..w..7g..3g..p..z..f..l..z..vq..na..7..ap..i..yd..ml..y..5..hc..ib..ir..9g..r..3..hp..h..a6..ja..xx..q..j..oy..2..4..p..eu..3..f9..v..s..u..8y..b..w..9..2..t..lm..qj..f3..v..bk..b..me..c..ih..di..2..80..s..w..8h..3f..pw..ph..f..z..vx..k..fl..g..yl..gj..bh..w..jp..ds..qh..9b..t..ek..ze..s..n2..k..bz..7..y..4..f..hr..l..a..3..h..wd..k..s..g7..0..l..lk..fh..of..hg..r..n..a..3a..x..ar..n..e..k..c..pq..zk..fp..ly..ak..pb..g..h..o0..d..p..m..gx..ka..bz..i..n..c..3c..x3..m..x..a..r..w..q..v1..d..8..k..jd..v..j..l..lw..k..t..w..l6..o..x..s..4o..q..k..cu..po..aq..s..0..ny..s..m..oe..8f..1l..s..no..r..a..e..q..o..cj..9..p..b..8..z..z..8d..x..h..3..5h..r4..e..a..v..9..lj..nr..7o..1g..0..rt..r..v..xy..0..ph..cg..g..fq..b6..j..l..h..sl..pz..6..s..cg..u..rw..ki..y..2..k..cb..i..bs..k..f..si..v..w..ey..sg..n..3w..cu..vz..x..b..n..v..k..h..jm..7..l..f..8b..s..of..w..u..uf..p..gc..lm..i..5..9..g..rd..yn..f..07..xm..7..tr..u..b..g3..a2..j..dr..v..b..f..ta..h..i..0..h..l..v..y..w..5n..hy..f..f..li..f..7..dt..aa..wo..a..1..m..ju..0..5e..f..fe..r..k..ni..r..7..w..4..u..z..yy..vo..ha..z..24..0k..wh..xd..x..qj..qh..o..oo..p..j..j..tw..os..x..w..3..qt..td..ke..r..sq..o..m..1h..j6..p..j2..jr..v..mx..s..q..0..a4..k3..g..we..al..l3..3u..m..i..i..sf..p..j0..n..bf..jx..30..a..w..ir..f..h..p..8x..dm..hs..f..k3..v..ow..mi..zj..65..iq..lj..o..0..my..h..ac..a..tm..p..hq..f..yz..9..up..u..xv..a..b..p..cx..2..pi..2a..q..1b..q..q..6..jg..gm..h..qu..pd..e..cs..w..h..ss..s..wu..vz..h..ii..3..ku..u..0z..2..d..m..on..4n..zc..u..d..nq..36..rl..dp..rp..jg..u..7..md..ju..oq..tv..ev..ln..h..3s..ol..z..bw..th..o..n..4..mz..ot..c..h..kr..kf..y..o..f..q2..z..mb..cx..1i..c..z..2t..p..pc..fz..2v..8h..9v..1..0p..xi..wz..uf..r..w..ks..s..z..u..5e..v..q..rl..g..17..om..a..gq..x..oa..y..ls..de..9i..c..7..qd..a8..h..m..7l..0..3..s..h..eb..xo..m..z..w..q5..i..x..ji..qh..h..l..1..3..v..5..g..t..oa..o..u..gz..dq..lo..a..ns..u..g3..uz..y..t..b..y..o9..sj..f..fk..h..tm..j..l..o..ex..j..xw..jp..j..d..er..eg..b..xz..c..r0..r..n..w..nu..n..7..h..sp..o..dz..je..s..s4..r..ip..g..li..lj..ia..vp..f..c..gd..5..ys..8r..n..y..t..4..2..tp..e..rl..c6..r..el..q..n..qi..wo..pp..zh..i2..l1..mv..qs..0d..b..r..a..w..k..wj..v..or..j..1 Ngân hàng Agribank đã đệ đơn xin cổ phần hóa
Tin Tức

Ngân hàng Agribank đã đệ đơn xin cổ phần hóa

Agribank cho biết, sau tái cơ cấu lại toàn bộ ngân hàng và bước sang giai đoạn phát triển mới, ngân hàng đã xác định vào năm 2017 có một ý nghĩa vô cùng quan trọng trong lộ trình thực hiện Đề án chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn là đến năm 2030 và chuẩn bị cho cổ phần hóa khi đã đủ điều kiện, theo chỉ đạo của Chính phủ và nhà nước.

Agribank đã xác định mục tiêu rõ ràng là tiếp tục củng cố thêm nền tảng tài chính, quản trị, tăng trưởng quy mô hoạt động gắn với nâng cao chất lượng quản trị rủi ro, đảm bảo hiệu quả, an toàn hoạt động, giữ vững vai trò chủ lực trên thị trường tài chính, tín dụng nông nghiệp – nông thôn. Kèm theo một số chỉ tiêu về kế hoạch kinh doanh cơ bản vào năm 2017 đã được Ban lãnh đạo cấp trên thông qua là :nguồn vốn kèm dư nợ tín dụng tăng trưởng từ 14 -18%; tỷ trọng để cho vay nông nghiệp, nông thôn trong khoảng 70%; và thu dịch vụ tăng 20%; lợi nhuận tăng thấp nhất sẽ là 10%…

Ngân hàng Agribank hiện đang do nhà nước nắm quyền 100% , nên việc tăng vốn điều lệ đang phụ thuộc vào Ngân sách Nhà nước, nhưng trong thời điểm mà điều kiện khó khăn trong cân đối ngân sách, đây thực sự là “bài toán” khó mà chưa có hướng giải quyết.

Những năm trước đây, Agribank là ngân hàng dẫn đầu về số vốn điều lệ trong toàn ngành, tuy vậy, sau khi các ngân hàng khác được cổ phần hóa thì Agribank lại bị tụt xuống đứng hàng cuối trong 4 ngân hàng thương mại nhà nước. Điều này thật hơi bất lợi cho ngân hàng Agribank

Vậy để nâng cao khả năng tài chính và đáp ứng được các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của pháp luật và có thể hướng tới các thông lệ quốc tế, Agribank quyết định trình Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Chính phủ phê duyệt về đề án tăng số vốn điều lệ và xây dựng phương án để cổ phần hoá trong 2017-2020, phù hợp với Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong khoảng thời gian chờ đợi Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước ký phê duyệt và đưa ra chỉ đạo, Agribank cho biết vẫn sẽ tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề đang còn tồn tại và vướng mắc. Và khẩn trương đi xử lý và thu hồi các khoản nợ xấu đã được giải quyết trong các năm trước, và luôn đảm bảo lành mạnh, công khai trong các hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật của nhà nước Việt Na, và phù hợp với các thông lệ quốc tế.

Đồng thời để thực hiện được các bước chuẩn bị cần thiết cho việc sẵn sàng thực hiện phương án cổ phần hoá ngay sau khi được phê duyệt, và trong đó sẽ có việc đi thuê tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp và nhiều thủ tục quan trọng khác. Agribank cũng đang mong muốn sớm được Chính phủ ,ngân hàng nhà nước và Bộ tài chính phê duyệt phương án để triển khai được việc thực hiện cổ phần hoá thành công như các ngân hàng khác,và tăng năng lực cho vay tiếp tục công cuộc phục vụ, phát triển nền kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân trên cả nưo.

lãi suất f88 cho vay tiền nóng trong ngày cầm đồ f88 cầm đồ F88 cầm đồ f88 f88 cầm đồ lãi suất cầm đồ f88 F88 lãi suất cầm đăng ký ô tô lãi suất cầm f88 định giá sim điện thoại định giá điện thoại máy tính