Tin Tức

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Công ty cổ phần đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH): Ông Nguyễn Đình Bảo, Thành viên hội đồng quản trị, đăng ký bán toàn bộ 299.000 cổ phiếu (tỷ lệ 0,13%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 21/2 đến 21/3/2017.

Công ty cổ phần thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC): Tổ chức Pyn Elite Fund (Non – Ucits) đã mua 1.114.880 cp, nâng lượng sở hữu từ 8.027.890 cp (tỷ lệ 7,14%) lên 9.142.770 cp (tỷ lệ 8,13%). Giao dịch thực hiện ngày 15/2/2017.

Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB): Tổ chức nước ngoài Amersham Industries Limited đã mua 3.333.333 cp (tỷ lệ 5,22%) và trở thành cổ đông lớn, đồng thời nâng tỷ lệ sở hữu cả nhóm bao gồm Norges Bank lên 7,92%. Giao dịch thực hiện ngày 10/2/2017.
co phieu f88
Cũng liên quan đến cổ phiếu NBB, Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh (CII) đã mua 1 triệu cổ phiếu, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 14.380.745 cp (tỷ lệ 22,52%). Giao dịch thực hiện ngày 16/2/2017.

Công ty cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT): Bà Huỳnh Thị Thanh, cửa hàng trưởng, chị dâu Phó Chủ tịch, đăng ký bán 100.000 cp trong tổng số 187.664 cp (tỷ lệ 1,26%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/2 đến 21/3/2017.

Công ty cổ phần sản xuất thương mại May Sài Gòn (GMC): Ông Lâm Quang Thái, Thành viên hội đồng quản trị, đăng ký bán 535.138 cp trong tổng số 2.478.314 cổ phiếu (tỷ lệ 1598%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/2 đến 22/3/2017.

Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn (LSS): công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Thăng Long Hà Nội đã bán 400.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 14.835.489 cp (tỷ lệ 21,19%). Giao dịch thực hiện ngày 15/2/2017.

cafef.vn

lãi suất f88 cho vay tiền nóng trong ngày cầm đồ f88 cầm đồ F88 cầm đồ f88 f88 cầm đồ lãi suất cầm đồ f88 F88 lãi suất cầm đăng ký ô tô lãi suất cầm f88 định giá sim điện thoại định giá điện thoại máy tính