KINH DOANH

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có thông báo ý kiến chỉ đạo với một số cơ chế, chính sách nhằm phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Theo đó, Thủ tướng chủ trì nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức kinh tế thuê lại đất đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng vào công nghệ cao; bổ sung cơ chế sử dụng đất đai trong quá trình tích tụ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp công nghệ cao cùng với việc đầu tư xây dựng lại cơ sở hạ tầng, và các công trình phụ trợ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.
nong nghiep cong nghe cao
Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì nghiên cứu, và đề xuất sửa đổi, bổ sung thêm Nghị định số 210/2013 về các chính sách khuyến khích cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn, phải xong trong trước thàng 4/2017, cho phù hợp với quá trình tái cấu trúc sản xuất nông nghiệp ở nước ta hiện nay.

Trong đó cần có các chính sách ưu đãi đầu tư vào nông nghiệp một cách cụ thể và thiết thực đặc biệt chính sách hỗ trợ về tích tụ đất đai như hỗ trợ tiền thuê đất của dân và các kinh phí chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp công nghệ cao, chi phí đào tạo lại cho người nông dân và truyền thông xúc tiến thương mại, xây dựng các thương hiệu, hỗ trợ cho các doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu và phát triển tham gia vào các dự án khoa học và công nghệ bình đẳng như các cơ sở nghiên cứu công lập.

Đối với kiến nghị cần có chính sách cụ thể về bảo hiểm nông nghiệp để các nhà đầu tư được yên tâm sản xuất, vì đầu tư nông nghiệp luôn có tiềm ẩn rủi ro cao, đặc thù sản xuất ngoài trời, chịu tác động trực tiếp của các yếu tố tự nhiên, Thủ tướng giao cho Bộ Tài chính chủ trì nghiên cứu xử lý, sớm báo cáo Chính phủ ban hành rõ ràng các nghị định về bảo hiểm nông nghiệp.

Thủ tướng giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp cùng các Bộ, ngành liên quan khẩn trương để nghiên cứu, và xử lý kiến nghị về cơ chế,các chính sách đặc thù để hỗ trợ đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và chỉ đạo bộ, ngành liên quan có văn bản hướng dẫn cụ thể hơn.

Đặc biệt là Thủ tướng đã giao Ngân hàng Nhà nước xem xét và chỉ đạo, khuyến khích ngân hàng thương mại nghiên cứu dành một gói tín dụng khoảng 100.000 tỷ đồng bằng nguồn huy động của các ngân hàng thương mại để cho vay hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp, các dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm nông nghiệp sạch với điều kiện ưu đãi hơn so với các khoản cho vay thông thường khác.

Cùng với đó, thì Ngân hàng Nhà nước cũng phải chủ trì, nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung cho Nghị định số 55/2015 về các chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn để tạo động lực hấp dẫn các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao; có chính sách tín dụng trung hạn cho đầu tư nông nghiệp (hiện nay các công ty phải vay với lãi suất trên 9,5% và không cố định mà điều chỉnh thả nổi từng tháng).

Ngân hàng Nhà nước chủ trì, nghiên cứu hướng dẫn các bộ thủ tục mẫu thật gọn nhẹ, thuận lợi về giao dịch vốn đối với các dự án nông nghiệp.

lãi suất f88 cho vay tiền nóng trong ngày cầm đồ f88 cầm đồ F88 cầm đồ f88 f88 cầm đồ lãi suất cầm đồ f88 F88 lãi suất cầm đăng ký ô tô lãi suất cầm f88 định giá sim điện thoại định giá điện thoại máy tính