Tin Tức

Thế giới Di động dự định mua 100% cổ phần từ các cổ đông hiện hữu

Trước đó Cục Quản lý Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (QLCT và BVNTD) đã tiếp nhận Hồ sơ thông báo tập trung kinh tế liên quan đến việc Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới di động (Thế giới di động) dự kiến mua lại Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh (Trần Anh).

Cụ thể, Thế giới Di động dự định mua 100% cổ phần từ các cổ đông hiện hữu của Trần Anh. Sau giao dịch mua lại, Thế giới Di động sẽ trở thành Công ty mẹ của Trần Anh, trực tiếp quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Trần Anh.
Sau khi tiến hành thẩm định Hồ sơ thông báo tập trung kinh tế và khảo sát ý kiến của các doanh nghiệp kinh doanh trên thị trường, Cục Bảo vệ người tiêu dùng – Cục Quản lý cạnh tranh vừa hoàn thiện báo cáo thẩm định hồ sơ tập trung kinh tế.

Thế giới Di động trở thành công ty mẹ của Trần Anh sau khi mua lại 100% cổ phần từ các cổ đông hiện hữu của Trần Anh

Theo kết luận này, tập trung kinh tế giữa Thế giới Di động và Trần Anh là hành vi tập trung kinh tế theo hình thức mua lại doanh nghiệp quy định tại Khoản 3 Điều 16 và Khoản 3 Điều 17 Luật Cạnh tranh. Thị trường liên quan được xác định gồm: thị trường bán lẻ chuyên doanh sản phẩm điện máy gia dụng trên toàn quốc và thị trường bán lẻ chuyên doanh sản phẩm công nghệ thông tin trên toàn quốc.

Tập trung kinh tế mua lại doanh nghiệp giữa Thế giới Di động và Trần Anh cũng được Cục này cho là đã tác động tới cấu trúc thị trường dịch vụ bán lẻ chuyên doanh các sản phẩm điện máy và công nghệ thông tin theo hướng giảm số lượng đối thủ cạnh tranh trên thị trường (từ chỗ là đối thủ cạnh tranh của nhau, sau khi thực hiện hoạt động tập trung kinh tế, Trần Anh sẽ trở thành công ty con của Thế giới di động).

Giao dịch cũng làm gia tăng sức mạnh thị trường của Thế giới di động sau tập trung kinh tế. Tuy nhiên, mức độ gia tăng sức mạnh không đáng kể do Thế giới di động trước và sau tập trung kinh tế đều là doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh trên thị trường bán lẻ chuyên doanh sản phẩm công nghệ thông tin (chiếm >30%).

Cục Bảo vệ người tiêu dùng – Cục Quản lý cạnh tranh cũng cho hay, sẽ tiếp tục giám sát hoạt động cạnh tranh của Thế giới Di động trên thị trường bán lẻ chuyên doanh sản phẩm điện máy gia dụng và thị trường bán lẻ chuyên doanh sản phẩm công nghệ thông tin (đối tượng giám sát là doanh nghiệp/nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh trên thị trường) để kịp thời phát hiện và xử lý hành vi lạm dụng ví trí thống lĩnh thị trường của Thế giới Di động (nếu có) theo quy định của pháp luật cạnh tranh.

Tags
lãi suất f88 cho vay tiền nóng trong ngày cầm đồ f88 cầm đồ F88 cầm đồ f88 f88 cầm đồ lãi suất cầm đồ f88 F88 lãi suất cầm đăng ký ô tô lãi suất cầm f88 định giá sim điện thoại định giá điện thoại máy tính