Nhà máy In tiền Quốc gia có chủ tịch mới

 ÔÔng Lê Thái Nam là tân Chủ tịch HĐTV Nhà máy In tiền Quốc gia 

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà máy In tiền Quốc gia kể từ ngày 15 tháng 9 tới. 

Ngân hàng nhà nước (NHNN) vừa công bố các quyết định liên quan đến tổ chức, hoạt động và bổ nhiệm, điều động cán bộ lãnh đạo của Nhà máy In tiền Quốc gia. 

Theo đó, Ông Lê Thái Nam – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ ngân hàng nhà nước được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà máy In tiền Quốc gia kể từ ngày 15 tháng 9 tới theo Quyết định số 1869/QĐ-NHNN ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước. Thời hạn giữ chức vụ của ông Lê Thái Nam là 5 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm. 

Ngoài ra, Thống đốc Ngân hàng nhà nước cũng ra Quyết định số 1868/QĐ-NHNN về việc giao ông Nguyễn Văn Long – hiện là Phó tổng giám đốc Nhà máy In tiền Quốc gia – đảm nhiệm, phụ trách điều hành hoạt động Nhà máy In tiền Quốc gia cũng từ ngày 15 tháng 9. Ông Long sẽ điều hành hoạt động của Nhà máy cho đến khi có quyết định bổ nhiệm mới. 

Trước khi ông Lê Thái Nam được bổ nhiệm, vị trí Chủ tịch của Nhà máy In tiền Quốc gia do ông Nguyễn Văn Toản đảm nhiệm, còn vị trí Tổng giám đốc điều hành do ông Trần Văn Tiến chuyên trách. 

Nhà máy in tiền Quốc gia là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Hoạt động chính của nhà máy là in, đúc tiền, sản xuất vàng miếng, vật phẩm, lưu niệm bằng vàng và các loại giấy tờ có giá theo kế hoạch được giao của Thống đốc NNNH. 

Về mặt kinh doanh, đáng chú ý trong kỳ báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm vừa qua, Nhà máy In tiền Quốc gia đạt doanh thu thuần 907 tỉ đồng nhưng lại lỗ ròng sau thuế 11 tỉ đồng. Trong khi cùng kỳ năm trước lại được ghi nhận khoản lợi nhuận sau thuế 60 tỉ đồng. 

Đây cũng là lần đầu tiên Nhà máy In tiền Quốc gia báo lỗ ròng từ hoạt động kinh doanh chính. Trong 3 năm gần nhất (2016-2018), doanh thu Nhà máy đều đạt trên 2.100 tỉ đồng và lãi sau thuế đều trên 40 tỉ đồng. 

Theo Một thế giới